Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com 
Adres: Esenşehir Mah.Necip Fazıl Bulvarı No:27 Ümraniye-İST   
Telefon:02163651212 Gsm:05326332509
Faks: 02164159300
Email: İNFO@kombitoptancisi.com 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.kombitoptancisi.com  alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  www.kombitoptancisi.com  sorumlu tutulamaz.

4.4 – BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  www.kombitoptancisi.com ,sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com  ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com  a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com  a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7-BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  www.kombitoptancisi.com  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com a  gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com  tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ www.kombitoptancisi.com  a gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen,niteliği itibari ile hılzlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda  tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

 

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. Şirketimizden ürünleri direk kendiniz teslim alabilir veya kargo firmalarıyla gönderim yapılmasını talep edebilirsiniz. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Sitemizden Yapılan Alış Verişlerde Kampanyalar dışında Kargo Ücreti Alıcıya Aittir..  

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile BULTAŞ İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  www.kombitoptancisi.com un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır